Regenboogstraat
50
8750
Zwevezele
diversiteit

Schoolvisie

1 Pedagogisch project kleuterschool De Vlieger

 • Onze school wil, net als een vlieger, energiek zijn, speels en vol overgave. We willen kinderen op eigen vleugels laten vliegen en hen voldoende touw geven, maar hen niet helemaal los laten. We blijven dus VERBONDEN.
 • De naam van onze school herinnert aan het verhaal van de adelaarsvleugels 
  (Dt 32: lied van Mozes vers 11). “Die mij droeg op adelaarsvleugels, die mij hebt geworpen in de ruimte en als ik krijsend viel mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid totdat ik vliegen kon op eigen kracht… op eigen kracht”.
 • De christelijke inspiratie van onze school roept ons op om kinderen telkens nabij te zijn, zodat ze zich gedragen weten door mensen die van hen houden.
 • Onze kleuterschool begeleidt kinderen in hun levensgroei. We bieden hen kansen tot ontmoeten, zelfstandig spelen, explorerend beleven en ontwikkelingsondersteunend leren. Onze school brengt de kinderen op een speelse manier hogerop, net zoals een vlieger. We moedigen onze kleuters aan om zich een weg te banen doorheen het leven. 

2 Pedagogisch project lagere school De Regenboog

Een kind op onze Regenboogschool is geen vat om te vullen,

maar een vuur om aan te wakkeren!

 • Onze lagere school begeleidt kinderen in het ontdekken en ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes.
 • Onze school straalt openheid uit net zoals een regenboog. Die boog wijst ons ook op onze verbondenheid met alle betrokkenen die mee school maken. Die boog bezit een spectrum aan kleuren: iedereen mag uniek zijn.
 • De naam van onze school herinnert aan het verhaal van Noah (Gen. 6-9). De regenboog is er het – ontwapenend – teken van verbondenheid en de wil telkens een nieuwe start te maken.
 • De christelijke inspiratie van onze school roept ons op om aan ieder kind telkens een nieuwe kans te bieden en een eigen kleurenpalet te ontwikkelen. 
 • We moedigen leerlingen aan in zichzelf te geloven en vertrouwen te hebben in anderen. We willen hen ook weerbaar maken.
 • Onze aanpak is zacht als het kan, kordaat als het moet.