Regenboogstraat
50
8750
Zwevezele
OLB

CLB

Onze school werkt samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB):

Naam:  Vrij CLB Houtland

Adres:  Papebrugstraat 8, 8820 Torhout

Tel.:     050 671 671

e-mail: algemeen@clbhoutland.be

Contactpersoon CLB: Veerle Delameilleure

Arts CLB: Dr Marina Gagarina

Het CLB helpt. Een CLB kan helpen bij vragen over:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren,...
  • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's,...
  • Psychisch en sociaal functioneren: negatieve gevoelens, faalangst, pestproblemen, gedragsproblemen, een moeilijke thuissituatie,...
  • Preventieve gezondheidszorg: ziekte, inentingen, groeistoornissen, gewicht,...

De school, leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Lees meer over wat een CLB doet: www.vrijclb.be/werking-clb/gratis-informatie-advies-en-begeleiding

Webpagina CLB Houtland:

https://www.vrijclb.be/vrij-clb-houtland